פונדקאות באוקראינה-מצב משפטי

באוקראינה הליך הפונדקאות מעוגן בחוק. לכל זוג יש זכות להורות.ההליך באוקראינה מתאים רק לזוגות נשואים.
החוק באוקראינה מציין מפורשות מה הן זכויות ההורים המיועדים וכי האם הפונדקאית אינה בעלת כל זכות ביילוד.
סעיף 123 לחלק ב' לחוק המשפחה האוקראיני (Family Code of Ukraine) קובע כי "במקרה של עוברים שנוצרו באמצעות הליך הפריה חוץ גופית ע"י הורים מיועדים-אם יוחזרו לרחמה של אישה אחרת, ההורים המיועדים מוגדרים כהוריו של הילוד".

המצב החוקי באוקראינה

חוק הפונדקאות באוקראינה

החוק האוקראיני הינו אחד החוקים המתקדמים ביותר בעולם, ככל שהדבר נוגע להליך הפונדקאות, והוא מעגן את מרבית הזכויות והחובות הנובעות מביצוע ההליך במדינה.

כך, מגדיר החוק האוקראיני כי לאם הפונדקאית לא יהיה כל קשר גנטי לתינוק שייוולד, וכי הוריו המיועדים הם שיירשמו כהוריו של התינוק בתעודת הלידה. במקרים אחרים, אשר החוק אינו מגדיר מפורשות, בתי המשפט של אוקראינה הם אשר מאפשרים את ניתוק הקשר בין האם הפונדקאית לבין התינוק (ממש כפי שבתי המשפט בארץ נותן ליתן פרשנות מרחיבה לחוקים, ובלבד שהדבר עולה בקנה אחד עם "רוח" החוק).

השאירו פרטים ונשמח לענות על כל שאלה

  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
[gravityform id=8 title=false description=false ajax=false tabindex=1449]